٠ محصول در سبد خرید شما ثبت شده ٠تومان
avatar دانلود اپلیکیشن

به همه خواسته هام رسیدم


رایگاندوستان عزیز من اصلانمی دونستم قانون جذب چی هست .تقریبا8ماه پیش اتفاقی خیلی چیزها که برام اتفاق می افتادروبرایکی ازدوستام تعریف کردم. من 14سال پیش قبل ازاینکه همسرم روبشناسم من شیرازبودم وهمسرمن تهران.

من همیشه میگفتم تهران ازدواج میکنم شغل همسرم روتصورمیکردم کاری که الان مشغولم وخیلی چیزهای دیگه.

من هرچی تصورمیکردم ناخوداگاه تصورمیکردم که توان موقعیت وجایگاهم باخودم حرف میزدم میخندیدم انگارکه واقعاتوان زمان ومکان بودم.

من اینهاروبرادوستم تعریف کردم واولین بارمنوباقانون جذب اشناکرد. من شوکه شدم.چون من باخودم میگفتم من می توانم هرچیزی رو که دوست دارم داشته باشم وهی تصورمیکردم بعدفهمیدم این تصورکردن تجسم خلاق هست من تواین مدت به قدری جذب داشتم که نمیدونم کدوم روبگم. 

دوستان فقط بایدباورکنیم وبخواهیم.اتفاقات به بهترین شکل وبهترین موقع اتفاق می افتد. باورداشتن وسپاسگزاری مهمه . من انقدباوردارم به فراوانی ورایگانی که هرلحظه سپاس گزاری میکنم.

دوستان بخدا برای  من که معجزه هست کولاک زندگیم بوده. من پول کار طلا تمام چیزهایی که خواستم روبدست اوردم باقدرت ذهن وبه قدرت باورویقینی که داشتم. من توبازی فراوانی یه هفته کلاطلاخریدم باورکنید خدامیدونه گوشواره برادخترم خریدم رایگان. چون پول ان رایگان بدستم رسید.من تصورمیکردم که ازمن بخاطرکارم تشکرویژه میشه وهی تصورمیکردم خدامیدونه بین400پرسنل تهران ازمن دعوت کرد که من شوکه شدم بادوماه سابقه کار. فقط دوست داشتم اینارو بگم شایدبرادوستام مفید باشه من خیلی جذب های عالی ریز ودرشت داشتم امیدوارم براهمه شما اتفاق بیفته وشماهم مثل من لذت ببرید.ممنون

نظرات

همین حالا به ما بپیوندید

ایجاد حساب کاربری